--- Always use Search ---

Berjalan pelihara kaki , berkata peliharalidah

Berjalan pelihara kaki , berkata pelihara lidah

arti peribahasa
berhati-hati dalam segala tindak tanduk

No comments:

Post a Comment