--- Always use Search ---

Rajin pangkal pandai , hemat pangkal kaya


Rajin pangkal pandai , hemat pangkal kaya

arti peribahasa
orang rajin akan menjadi pandai dan orang yang selalu berhemat akan menjadi kaya

No comments:

Post a Comment